Exposició comissariada amb Jordi Garrido en el marc de LOOP CityScreen  2018

Gràcies a la Intel·ligència Artificial, l’art pot imitar el cervell humà. La màquina té ara autonomia, pot aprendre i, a diferència dels humans, la quantitat d’informació que pot processar i la velocitat a què ho pot fer és infinitament major. A “dada da ta”, Jake Elwes utilitza l’IBM Watson AI speech per processar més de 50 hores d’entrevistes de YouTube i un software personalitzat amb què s’han extret els moments en què els entrevistats pronuncien xifres. Les entrevistes, convertides ara en torrents numèrics, redueixen els CEOs de grans empreses tecnològiques a línies de codi parlat mancades de sentit.